Deze pagina is gebouwd op 09/29/2023 08:51:50 met de export van 09/28/2023 14:16:19

Op basis van het voorgaande, bedraagt de uitkomst van de begroting 2023-2027

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving

2023

1

Uitkomst begroting na 1e kwartaalrapportage 2023

5.584

2

Inzet begrotingssaldo bij voorjaarsnota 2023

-5.584

3

Reeds genomen raadsbesluit

-150

4

Autonome ontwikkelingen

2.182

5

Knelpunten bestaand beleid

-1.028

6

Nieuw beleid

0

Saldo uitkomst begroting 2023

1.004

De voordelige uitkomst van de begroting 2023 wordt gestort in de generieke weerstandsreserve.