Deze pagina is gebouwd op 09/29/2023 08:51:50 met de export van 09/28/2023 14:16:19

De treasury activiteiten lopen in lijn met het treasuryplan 2023-2025, met lichte afwijkingen op de geraamde liquiditeitspositie en daarmee op de financieringsbehoefte. Er zijn geen afwijkingen op het gebied van aflossingen en rentestanden. Onze liquiditeitspositie is positief, maar dalend als gevolg van aflossingen lang lopende leningen, tenzij het investeringsniveau en de exploitatie voordelen laten zien. De rentestand is sinds start van dit jaar redelijk stabiel - voor lange leningen schommelt deze tussen 3,1% en 3,4%. Voor korte leningen is de rente iets hoger.