Deze pagina is gebouwd op 09/29/2023 08:51:50 met de export van 09/28/2023 14:16:19

(bedragen x €1.000)

Reserve

Besloten via

Storting

Putting

Saldo

Document

Egalisatiereserve Vastgoed NV Mileucentrum

Meerjarenbegroting 2023-2026

4

0

-4

Begroting 2023

Totaal Egalisatiereserve Vastgoed NV Mileucentrum

4

0

-4

Egalisatiereserve weerstandsvermogen

Meerjarenbegroting 2023-2026

1.000

1.000

0

Begroting 2023

1e kwartaalrapportage 2023

-451

-451

0

1e kwartaalrapportage 2023

Totaal Egalisatiereserve weerstandsvermogen

549

549

0

Generieke weerstandsreserve

Meerjarenbegroting 2023-2026

4.093

7.113

3.021

Begroting 2023

3e kwartaalrapportage 2022

10

39

28

3e kwartaalrapportage

4e kwartaalrapportage 2022

95

95

1e kwartaalrapportage 2023

0

4.526

4.526

1e kwartaalrapportage 2023

Voorjaarsnota 2023

5.586

309

-5.277

Voorjaarsnota 2023

Totaal Generieke weerstandsreserve

9.689

12.082

2.393

Onderhoud gebouwen

Meerjarenbegroting 2023-2026

46

2

-44

Begroting 2023

4e kwartaalrapportage 2022

0

62

62

Totaal Onderhoud gebouwen

46

64

18

Res.versterking soc.struct.wijken+dorpen

4e kwartaalrapportage 2022

0

148

148

Totaal Res.versterking soc.struct.wijken+dorpen

0

148

148

Reserve algemeen onroerende zaken

Meerjarenbegroting 2023-2026

268

28

-239

Begroting 2023

3e kwartaalrapportage 2022

393

0

-393

3e kwartaalrapportage

Verkoop gronden nabij N790

73

0

-73

2023-62

Westfalenstraat verkoop blooteigendom

0

15

15

2022-320

Aanvraag krediet investering A1 Truckparking

0

42

42

2023-49

1e kwartaalrapportage 2023

250

180

-70

1e kwartaalrapportage 2023

Totaal Reserve algemeen onroerende zaken

984

265

-719

Reserve Deventer geschiedenis in beeld

Meerjarenbegroting 2023-2026

11

0

-11

Begroting 2023

Totaal Reserve Deventer geschiedenis in beeld

11

0

-11

Reserve DOWR I kapitaallasten

Meerjarenbegroting 2023-2026

1.459

1.407

-52

Begroting 2023

1e kwartaalrapportage 2023

8

0

-8

1e kwartaalrapportage 2023

Totaal Reserve DOWR I kapitaallasten

1.467

1.407

-60

Reserve gebiedsontwikkeling

Meerjarenbegroting 2023-2026

0

225

225

Begroting 2023

3e kwartaalrapportage 2022

0

175

175

3e kwartaalrapportage

4e kwartaalrapportage 2022

0

47

47

Master- en beeldkwaliteitsplan Handelskade

0

110

110

2022-108

Totaal Reserve gebiedsontwikkeling

0

557

557

Reserve geluid

Meerjarenbegroting 2023-2026

0

104

104

Begroting 2023

Totaal Reserve geluid

0

104

104

Reserve gemeentebrede investeringen

Meerjarenbegroting 2023-2026

0

600

600

Begroting 2023

4e kwartaalrapportage 2022

0

46

46

Totaal Reserve gemeentebrede investeringen

0

646

646

Reserve herstructurering

3e kwartaalrapportage 2022

0

50

50

3e kwartaalrapportage

Totaal Reserve herstructurering

0

50

50

Reserve huisvesting gemeentelijk apparaat

Meerjarenbegroting 2023-2026

60

0

-60

Begroting 2023

1e kwartaalrapportage 2023

0

146

146

1e kwartaalrapportage 2023

Totaal Reserve huisvesting gemeentelijk apparaat

60

146

86

Reserve investeringen buitensport

Meerjarenbegroting 2023-2026

485

350

-136

Begroting 2023

3e kwartaalrapportage 2022

0

6

6

3e kwartaalrapportage

4e kwartaalrapportage 2022

0

20

20

Investeringen Buitensport 2023

1.439

52

-1.387

2022-1066

Totaal Reserve investeringen buitensport

1.924

427

-1.497

Reserve kapitaalasten investeringen

Meerjarenbegroting 2023-2026

237

2.502

2.265

Begroting 2023

3e kwartaalrapportage 2022

0

27

27

3e kwartaalrapportage

Verkoop standpl Stalpaert van der Wielenstraat

28

0

-28

2023-215

Verkoop standplaats Zweedsestraat 43

20

0

-20

2023-408

Verkoop standplaatsen Zweedsestraat 27 en 35

52

0

-52

2023-265

Verkoop standplaatsen Zweedsestraat 27 en 35

47

0

-47

2023-322

1e kwartaalrapportage 2023

0

-42

-42

1e kwartaalrapportage 2023

Totaal Reserve kapitaalasten investeringen

384

2.486

2.102

Reserve knelpunten sport

Meerjarenbegroting 2023-2026

19

9

-10

Begroting 2023

Totaal Reserve knelpunten sport

19

9

-10

Reserve kracht van Salland

4e kwartaalrapportage 2022

0

126

126

Totaal Reserve kracht van Salland

0

126

126

Reserve mobiliteitsfonds parkeren

Meerjarenbegroting 2023-2026

586

575

-11

Begroting 2023

Meerjaren Perspectief Parkeren 2022

0

224

224

2022-755

Totaal Reserve mobiliteitsfonds parkeren

586

799

212

Reserve nieuw beleid

Meerjarenbegroting 2023-2026

2.709

26.730

24.021

Begroting 2023

Totaal Reserve nieuw beleid

2.709

26.730

24.021

Reserve nieuwkomers

3e kwartaalrapportage 2022

0

174

174

3e kwartaalrapportage

4e kwartaalrapportage 2022

0

265

265

1e kwartaalrapportage 2023

0

40

40

1e kwartaalrapportage 2023

Totaal Reserve nieuwkomers

0

479

479

Reserve Onderhoud NV Mileucentrum

Meerjarenbegroting 2023-2026

16

0

-16

Begroting 2023

Totaal Reserve Onderhoud NV Mileucentrum

16

0

-16

Reserve overlopende uitgaven

Meerjarenbegroting 2023-2026

225

1.423

1.198

Begroting 2023

3e kwartaalrapportage 2022

-655

11.980

12.635

3e kwartaalrapportage

4e kwartaalrapportage 2022

1.245

18.966

17.721

1e kwartaalrapportage 2023

380

688

308

1e kwartaalrapportage 2023

Totaal Reserve overlopende uitgaven

1.195

33.057

31.862

Reserve projecten jeugd

Meerjarenbegroting 2023-2026

0

823

823

Begroting 2023

4e kwartaalrapportage 2022

0

254

254

Totaal Reserve projecten jeugd

0

1.077

1.077

Reserve pseudopremie ww

Meerjarenbegroting 2023-2026

35

0

-35

Begroting 2023

Totaal Reserve pseudopremie ww

35

0

-35

Reserve risico's

Meerjarenbegroting 2023-2026

26

0

-26

Begroting 2023

Totaal Reserve risico's

26

0

-26

Reserve sociaal domein

Meerjarenbegroting 2023-2026

0

14

14

Begroting 2023

3e kwartaalrapportage 2022

0

179

179

3e kwartaalrapportage

4e kwartaalrapportage 2022

0

228

228

Totaal Reserve sociaal domein

0

421

421

Reserve tarieven huishoudelijk afval

Meerjarenbegroting 2023-2026

0

652

652

Begroting 2023

Totaal Reserve tarieven huishoudelijk afval

0

652

652

Reserve theatertechniek Mimik

Meerjarenbegroting 2023-2026

28

0

-28

Begroting 2023

Totaal Reserve theatertechniek Mimik

28

0

-28

Reserve wonen boven winkels

Meerjarenbegroting 2023-2026

0

40

40

Begroting 2023

4e kwartaalrapportage 2022

0

36

36

Totaal Reserve wonen boven winkels

0

76

76

Specifieke weerstandsreserve

Meerjarenbegroting 2023-2026

172

0

-172

Begroting 2023

Voorjaarsnota 2023

1.165

0

-1.165

Voorjaarsnota 2023

Totaal Specifieke weerstandsreserve

1.337

0

-1.337

Reserve Mondiaal Beleid

4e kwartaalrapportage 2022

0

50

50

Totaal Reserve Mondiaal Beleid

0

50

50

Reserve maatschappelijke opvang - beschermd wonen

Meerjarenbegroting 2023-2026

1.900

3.242

1.342

Begroting 2023

3e kwartaalrapportage 2022

0

1.440

1.440

3e kwartaalrapportage

4e kwartaalrapportage 2022

0

817

817

Totaal Reserve maatschappelijke opvang - beschermd wonen

1.900

5.498

3.598

Rentetoevoeging

Meerjarenbegroting 2023-2026

493

0

-493

Begroting 2023

Totaal Rentetoevoeging

493

0

-493

Reserve planmatig onderh. kernbezit

Aanvraag krediet investering A1 Truckparking

75

0

-75

2023-49

1e kwartaalrapportage 2023

1.534

2.318

784

1e kwartaalrapportage 2023

Totaal Reserve planmatig onderh. kernbezit

1.609

2.318

709

Eindtotaal

25.071

90.222

65.151