Deze pagina is gebouwd op 09/29/2023 08:51:50 met de export van 09/28/2023 14:16:19

Na de eerste kwartaalrapportage 2023 en de Voorjaarsnota 2023 is de uitkomst van de begroting gewijzigd op basis van het volgende raadsbesluit.

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving

Programma

2023

1

Voorbereidingskrediet Wechelerhoek Schalkhaar

Herstructurering en vastgoed

-150

Saldo

-150

  1. Voorbereidingskrediet Wechelerhoek Schalkhaar

Op 15 september 2021 is een voorkeursrecht gevestigd op diverse gronden in de Wechelerhoek. Het voorbereidingskrediet wordt gebruikt om de kansrijkheid van de ontwikkeling van de Wechelerhoek te verkennen (raadsbesluit 2023-593 ). Bij een financieel haalbare analyse, worden de uitgaven alsnog gedekt uit de toekomstige positieve resultaten van het project.