Deze pagina is gebouwd op 09/29/2023 08:51:50 met de export van 09/28/2023 14:16:19

Op november 2022 heeft de raad de programmabegroting 2023 vastgesteld. In de eerste kwartaalrapportage 2023 is het begrotingssaldo positief bijgesteld. Na vaststelling van de eerste kwartaalrapportage bedroeg het saldo €5.240.000 voordelig. Bij de voorjaarsnota 2023 is het saldo gewijzigd naar €5.584.000 voordelig. Dit saldo is bij de voorjaarsnota 2023 ingezet voor nieuw beleid.
Het financiële startpunt van deze tweede kwartaalrapportage is daarom €0.

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving

2023

Uitkomst begroting na VJN 2023

5.584

Inzet begrotingssaldo bij VJN 2023 in nieuw beleid

-5.584

Saldo startpunt 2e kwartaalrapportage 2023

0