Deze pagina is gebouwd op 09/29/2023 08:51:50 met de export van 09/28/2023 14:16:19

In de tweede kwartaalrapportage wordt een prognose gegeven over de realisatie in de programma’s van de doelstellingen, prestaties en voortgang lopende investeringen. Ook worden financiële afwijkingen in de begroting 2023 genoemd op basis van de laatste ontwikkelingen om zo in te spelen op de actualiteit en gepast bij te kunnen sturen. Ontwikkelingen met structurele effecten worden betrokken bij de begroting 2024-2027. Tot slot is er de rapportage over de stand van zaken van de grote projecten. Het voorstel is om de voordelige uitkomst €1.004.000 van de 2e kwartaalrapportage 2023 te storten in de generieke weerstandsreserve.