Deze pagina is gebouwd op 09/29/2023 08:51:50 met de export van 09/28/2023 14:16:19

De Rekenkamercommissies van de gemeenten Apeldoorn, Brummen/Voorst, Deventer, Epe, Heerde, Lochem en Zutphen zijn een gezamenlijk onderzoek gestart naar de Regio Stedendriehoek.

 
De centrale vraag in dit onderzoek is in welke de mate de Regio Stedendriehoek doeltreffend en doelmatig is en of er sprake is van een adequate invulling
van de governance door het college van B&W en de gemeenteraad (van de deelnemende gemeenten). Het onderzoek is opgebouwd aan hand van vier vragen:

  • Waarom wordt er samengewerkt (ambities/doelstellingen)?
  • Hoe wordt er samengewerkt (governance)?
  • Wat levert de samenwerking op (doelrealisatie/meerwaarde)?
  • Hoe kan er in de toekomst worden samengewerkt (Wgr1/aanbevelingen)?

Afronding van het onderzoek is voorzien in het vierde kwartaal van 2023.