Deze pagina is gebouwd op 09/29/2023 08:51:50 met de export van 09/28/2023 14:16:19

Renteresultaat

Het renteresultaat in 2023 op basis van de tweede kwartaalrapportage stijgt met €80.000 ten opzichte van de begroting 2023.

Lopende kredieten

In de kwartaalrapportages wordt ook per programma gerapporteerd over de lopende investeringen.

Grote projecten

In de leidraad Grote projecten is afgesproken dat via de reguliere kwartaalrapportages de rapportage plaats vindt over de grote projecten. Het project Poort van Deventer wordt afgevoerd van de leidraad Grote projecten.

Projectnaam

Planning

Financiën

Risico's

Fase

A1 Bedrijvenpark Deventer

Op koers

Op koers

Op koers

Realisatiefase

De Marke Zuid

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Verkenningsfase

De Nieuwe Keizer

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Verkenningsfase

Implementatie omgevingswet

Op koers

Behoeft aandacht

Op koers

Realisatiefase

Slim warmtenet Zandweerd, fase 1

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Realisatiefase

Sportvoorziening Bathmen

Op koers

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Verkenningsfase

Toekomstbestendig poppodium Burgerweeshuis

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Verkenningsfase

Zie voor informatie over de afzonderlijke projecten de Grote projecten .