Deze pagina is gebouwd op 09/29/2023 08:51:50 met de export van 09/28/2023 14:16:19

In de verordening artikel 212 is opgenomen dat voorstellen voor nieuw beleid centraal worden afgewogen bij de Voorjaarsnota en/of de Begroting. Tussentijds kan het college alleen de raad voorstellen de begroting te wijzigen voor nieuw beleid, indien dit nieuw beleid voldoet aan de 3O’s: een 'onvermijdelijke', 'onuitstelbare' en 'onvoorziene' situatie. 
Wij maken hierop een uitzondering voor de voorbereidingskosten voor de nieuwbouw Zwaluwenburg. Daarnaast is tijdens de Voorjaarsnota behandeling een aantal moties aangenomen waarvan de uitvoering eveneens start in 2023.De motie 'Fietsparkeren binnenstad' doet daarbij een beroep op het positieve begrotingssaldo van de Voorjaarsnota 2023. De motie 'Groene waterstof' wordt gedekt binnen het programma Milieu en duurzaamheid (energietransitie).

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.

Omschrijving

Programma

Structureel / Incidenteel

2023

1

Motie Fietsparkeren binnenstad

Leefomgeving

Incidenteel

-50

AF: dekking Motie begrotingssaldo VJN 2023

Leefomgeving

Incidenteel

50

2

Voorbereidingskosten nieuwbouw Zwaluwenburg

Jeugd en Onderwijs

Incidenteel

0

Saldo

0

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.

Omschrijving

Programma

Structureel / Incidenteel

2023

1

Motie Groene Waterstof

Milieu en duurzaamheid

Incidenteel

-25

AF: Dekking Middelen energietransitie

Milieu en duurzaamheid

Incidenteel

25

Saldo

0

Een toelichting treft u aan bij de desbetreffende programma's onder het hoofdstuk Afwijkingen.