Deze pagina is gebouwd op 09/29/2023 08:51:50 met de export van 09/28/2023 14:16:19

Financiële tegen – en meevallers in de uitvoering van het bestaande beleid kunnen leiden tot bijstellingen van de begroting. De begrotingsregel bij knelpunten in het bestaande beleid is normaal gesproken dat allereerst binnen het programma wordt gekeken naar dekking. Voor onderstaande knelpunten wordt er een uitzondering gemaakt en vindt dekking plaats binnen de algemene middelen, omdat er binnen de programma's geen ruimte is om deze knelpunten zelf op te lossen in 2023.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.

Omschrijving

Programma

Structureel
/ Incidenteel

2023

1

Contactplatform

Burger en Bestuur

Incidenteel

-200

2

Verkiezingen

Burger en Bestuur

Incidenteel

-288

3

Decentralisatie uitkering bodembescherming

Milieu en duurzaamheid

Incidenteel

112

4

Plan van aanpak Bewindvoering

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Incidenteel

-50

5

Motie verkorten BKR registratie

Meedoen

Incidenteel

-34

6

Museum Eicas

Kunst en Cultuur

Incidenteel

-75

7

Implementatie financieel systeem

Bedrijfsvoering

Incidenteel

-117

8

BAG

Bedrijfsvoering

Incidenteel

-290

9

Versterken juridische functie

Bedrijfsvoering

Incidenteel

-35

10

Versterking fin.administratie

Bedrijfsvoering

Incidenteel

-51

Saldo

-1.028