Deze pagina is gebouwd op 09/29/2023 08:51:50 met de export van 09/28/2023 14:16:19

Onvoorzien

De raming van de post Onvoorzien in de begroting 2023 bedraagt €240.000. Door uw raad is besloten hiervan €100.000 aan te wenden, waarna er een saldo van €140.000 resteert. Per abuis is bij de eerste kwartaalrapportage 2023 de indexatie niet meegenomen, dit wordt nu recht getrokken.

Het saldo na de tweede kwartaalrapportage 2023 bedraagt dan €153.000.

(bedragen x €1)

Verloop Onvoorzien

Bedrag

Saldo Onvoorzien Begroting 2023

240.000

Hulp aan slachtoffers van de aardbeving in Turkije

-100.000

Saldo Onvoorzien na 1e kwartaalrapportage 2023

140.000

Indexatie

13.000

Saldo Onvoorzien na 2e kwartaalrapportage 2023

153.000